สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.2556

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก

2.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก

3.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล, ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างยนต์, ทางช่างกลโลหะ, ทางช่างโลหะ, ทางยานยนต์, ทางเครื่องกล

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก

4.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก

 

5.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.อุตรดิตถ์

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก

 

อ่านรายละเอียดรับสมัครงานที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: