อบต.หนองแวง จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา (9 – 31 ต.ค.56)

อบต.หนองแวง จ.บุรีรัมย์
เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล
จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 ต.ค.56

อบต.หนองแวง งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ตำแหน่งและระดับที่เปิดรับ

 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ (จำนวน 1 อัตรา)
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จำนวน 1 อัตรา)
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)
  • ช่างโยธา (จำนวน 1 อัตรา)
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานธุรการ (จำนวน 1 อัตรา)
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • บุคลากร (จำนวน 1 อัตรา)
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (จำนวน 1 อัตรา)
  • นักพัฒนาชุมชน (จำนวน 1 อัตรา)
  • นักวิชาการศึกษา (จำนวน 1 อัตรา)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.บ้านใหมไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าสมัครสอบ 300 บาท

บรรจุแล้ว 1 ปีโอนได้ !

ดูคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่ง / เอกสารประกอบการสมัครที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: