มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (27 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
คุณวุฒิและรายละเอียดงาน   ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.สามารถปฏิบัติงานการสอนนักเรียนระดับบริบาล และอนุบาลได้
3.สามารถปฏิบัติงานราชการอื่นๆ นอกเหนือจากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
4.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ
5.มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
6.มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยหรือการประเมินโคงการ
8.มีประสบการณ์รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: