กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา (1-21 ต.ค.56)

กรมอุตุนิยมวิทยา
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2556

กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ ทางภุมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ ศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา
– ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
– ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
2. วิชาภาษาอังกฤษ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลฯ สงขลา และภูเก็ต)

หรือสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่างๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ http://www.tmd.go.th (หน้าข่่าวรับสมัคร)

หรือทางไปรษณีย์ ดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิ้งด่านล่าง
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260 และให้วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ” ตั้งแต่ 1 – 21 ตุลาคม 2556

ค่าสมัครสอบ 200 บาท


สำหรับสมัครทางไปรษณีย์ ชำระโดยซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ 200 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กรุงเทพฯ 10262 ชื่อผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบงานราชการ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทาง http://www.tmd.go.th

 

ดาวโหลดใบสมัคร / ดูเอกสารประกอบการสมัคร และอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี้ < 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: