กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (10-31 ต.ค.56)

กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 ต.ค.56

กรมส่งเสริมการเกษตร งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จํานวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,300 – 14,630 บาท
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติทางสถิติประยุกต์หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

ต้องผ่าน กพ. ภาค ก. ในระดับป.ตรี

2.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 3 ตําแหน่ง
เงินเดือน
13,300 – 14,630 บาท
คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง

ต้องผ่าน กพ. ภาค ก. ในระดับ ป.ตรี

 

3.ชื่อตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน
10,200 – 11,220 บาท
คุณวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ต้องผ่าน กพ. ภาค ก. ในระดับ ปวส.

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดโทร 0-2579-3690

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบงานราชการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.person.doae.go.th

 

ดูลักษณะงาน / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร / รายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: