รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.56

โรงพยาบาลมะการักษ์ งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,690 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาตรี  ทางโสตทัศนศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา เวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

2.ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,240 บาท
คุณวุฒิ: ปวส. ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: