กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา (7-11 ต.ค.56)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 ต.ค.56

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://presonel.labour.go.th

 

ดาวโหลดใบสมัคร / ดูเอกสารประกอบการสมัครที่นี้ 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: