อบต.ไกรนอก จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 15 อัตรา (1-25 ต.ค.56)

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จ.สุโขทัย
เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล
ระดับ 1-3  จำนวน 15 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก สอบท้องถิ่น

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ตำแหน่งและระดับที่เปิดสอบงานราชการ

 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
  • ช่างโยธา  จำนวน อัตรา
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
  • นักวิชาการเกษตร 3จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จำนวน อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน อัตรา

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5565 7258

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่  8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

และทาง www.krainok.go.th

 

ดูสาขาในแต่ละตำแหน่ง / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครที่นี้ < 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: