รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 24 ก.ย.56)

โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.ย.56

โรงพยาบาลหัวหิน งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 9 โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

โทร 032 52300 ต่อ 8921

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ < 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: