สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา (26 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ จ.ระยอง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. – 4 ต.ค.56

กรมวิชาการเกษตร สมัครงานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร 
อัตราเงินเดือน : 12,240 หรือ 11,450 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวท.- ปวส.
ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ระยอง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2.ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า, ทางช่างอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ระยอง

 

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ระยอง

 

4.ชื่อตำแหน่ง : ลูกมือช่าง 
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทางช่างยนต์, ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างโลหะ, ทางช่างกลโลหะ, ทางช่างโลหะอุตสาหกรรม, ทางช่างเทคนิการผลิต, ทางช่างอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ระยอง

5.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ระยอง

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ค่าสมัครสอบตำแหน่งละ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ < 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: