สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (20 – 26 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ก.ย.56

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.ชื่อตำแหน่ง :แพทย์แผนไทย
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาวิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งข้างต้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ถนนศาลากลาง 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่  30 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครและทาง www.yasopho.in.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: