(25อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-2พ.ค.61

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะ
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในพื้นที่อำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่นได้
– มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ)

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 24 เม.ย.-2 พ.ค.61 หรือจ่าหน้าซองมาตามที่อยู่ข้างต้น (วงเล็บมุมซอง "ยื่นเอกสารคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล") โดยทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: