ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ลูกจ้างรายเดือน
จำนวนหลายอัตรา
สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 19 กันยายน 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

พนักงานราชการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2556

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
คุณวุฒิ ปวส ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาพาณิชยการ หรือสาขาการจัดการ

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ << 


ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สายสนับสนุน วิทยาเขตบางพระ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2556

สังกัด (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 1. กองกลาง 
 2. กองคลัง
 3. กองนโยบายและแผน
 4. กองบริหารงานบุคคล
 5. กองพัฒนานักศึกษา
 6. สำนักงานวิทยาเขตบางพระ
 7. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 11. สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 14. สถาบันวิจัยแและพัฒนา
 15. สำนักงานประกันคุณภาพ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สอบถามรายละเอียดโทร 038 – 358145

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: