คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ก.ย.56)

คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
เปิดรับสมัครพนักงานส่วนงาน
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 27 ก.ย.56

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบ e-GP จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป
6.หนังสือรับรองงานจากสถานที่ที่เคยปฏิบัติงาน ถ้ามี

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <

ดาวโหลดใบสมัคร <

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: