กรมการศาสนา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (23 – 27 ก.ย.56)

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ก.ย.56

กรมการศาสนา งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน: 15,960 บาท
สังกัด: กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรุงเทพมหานคร

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่  1 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.dra.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: