มสธ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนกลาง 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 16 ก.ย.56)

มสธ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดส่วนกลาง จ.นนทบุรี
9 ตำแหน่ง 12 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.ย.56

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 16,360 บาท
นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน1 อัตรา

ระดับปริญญาโท เงินเดือน 21,420 บาท
นักวิจัย 2 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา

สาขาในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้งด้านล่าง

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

ค่าสมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบราชการ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556

สอบข้อเขียนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

 

ดูสาขาที่เปิดรับ / ลักษณะงาน / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: