(สมัครออนไลน์ได้)ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-1,2พ.ค.61

 

 

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

1. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 37,000 บาท (หรือตามโครงสร้างองค์กร)

คุณสมบัติเฉพาะ
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 7 ปี
– มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
– มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับโภชนาการ, กฎหมายอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-1 พ.ค.61

2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

คุณสมบัติเฉพาะ
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 2 ปี
– มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-1 พ.ค.61

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

คุณสมบัติเฉพาะ
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา 
– มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีประสบการณ์ด้านการกำหนดโภชนาการ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สมัครทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-2 พ.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 9 หน้า) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: