มสธ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 16 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 16 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.บรรณารักษ์ 1 อัตรา (เพชรบุรี)
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ยะลา)
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (อุบลราชธานี)
4.นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา (อุดรธานี)

อัตราเงินเดือน: 16,360 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งด้านล่าง)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี,ยะลา,อุบลราชธานี,อุดรธานี(ตามตำแหน่งที่เปิดรับ)

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 4 ต.ค.56 ณ สถานที่รับสมัคร

 

ดูสาขาที่เปิดรับ / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: