กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 30 ก.ย.56)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา
สังกัดโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย.56

กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
วุฒิ ปริญญาตรี วทบ. เคมี เคมีประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม
เงินเดือน+ค่าครองชีพ 15,000 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง  (ยกเลิกรับสมัคร)
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา  ต้องมีความสามารถในการใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน+ค่าครองชีพ 15,000 บาท

Update ประกาศรับเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง 11/9/2556

ตำแหน่ง คนงานประจำห้องปฏิบัติการ (ลูกจ้างเหมา) 2 ตำแหน่ง
วุฒิ มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า
เงินเดือน+ค่าครองชีพ 9,120 บาท

ลักษณะงาน
– ดูแลห้องปฏิบัติการ  จัดเตรียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์   ล้างเครื่องแก้ว
– ช่วยนักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น เดินเอกสาร

สนใจสมัครงานราชการด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงาน (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) มาที่
กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหาร  โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 4 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201 7275
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: