สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13-19 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.ย.56

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.นักพัฒนาสังคม
อัตราว่าง: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์
สังกัด กลุ่มบริหารทั่วไป ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

2.นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราว่าง: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการ และการเงินการธนาคาร
สังกัด กลุ่มบริหารทั่วไป ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น 6 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2556
และทางเว็บไซต์ http://www.m-society.go.th

 

ดาวโหลดประกาศรับสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: