กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา (16 – 20 ก.ย.56)

กรมการค้าต่างประเทศ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา
(16 – 20 ก.ย.56)

กรมการค้าต่างประเทศ งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– เศรษฐศาสตร์บัณฑิต/พาณิชยศาสตร์บัณฑิต/บัญชีบัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต
– บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจบริการ, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ
– ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
1. ตรวจสอบคำร้องหรือคำขอ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวะการผลิต การตลาด
2. สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 8 ถ.สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.dft.go.th

 

อ่านรายละเอียด / ดูเอกสารประกอบการรับสมัครที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: