สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 10 ก.ย.56)

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ก.ย.56

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลสถิติ
2. งานทะเบียนเอกสาร รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบงานราชการ ในวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.angthong.doae.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: