มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 30 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย.56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

1.ชื่อตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,970 บาท
สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2556 ในวันเวลาราชการ

2.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เงินเดือน 10,970 บาท
สังกัด โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 1 อัตรา
สังกัด โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2556 ในวันเวลาราชการ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนงามวงศ์วานลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่
สำหรับตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ทาง http://bus.ku.ac.th/
สำหรับตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ในวันที่ 25 กันยายน  2556 ทาง http://bus.ku.ac.th/

 

ดูเอกสารประกอบการสมัครสำหรับตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ที่นี้ <<

ดูเอกสารประกอบการสมัครสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ที่นี้ <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: