เทศบาลตำบลกกโก จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 9 อัตรา (บัดนี้ – 19 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลกกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
ระดับ 1-3 จำนวน 9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.ย.56

งานราชการ เทศบาลตำบลกกโก

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

เทศบาลตำบลกกโก จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ บรรจุเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1
(1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2
(1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3
(1) ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
ป.ตรี 8,340 บาท
ปวส. 7,460 บาท
ปวท. 6,800 บาท
ปวช. 6,040 บาท

สมัครได้คนละ  1 ตำแหน่งเท่านั้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.ย.56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น วัน เวลา สถานที่ สอบท้องถิ่น ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.kokko.go.th/index.php

ผู้ที่สอบแข่งขันได้ จะต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลกกโก อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้

 

ดูคุณวุฒิที่ใช้สมัครในแต่ละตำแหน่ง / เอกสารประกอบการรับสมัครที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: