กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (11-17 ก.ย.56)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.ย.56

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม  หรือ ปริญญาตรีครุศาสตร์ ทางเคมี

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2202 4009 และ 0 2202 4012

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www2.diw.go.th/hrmc

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน /เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: