มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 26 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครงาน
สังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล
3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ย.56

ม.ธรรมศาสตร์ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 28 ส.ค. – 18 ก.ย. 56
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย จาก พนักงานเงินรายได้ มธ.
เงินเดือน 15,190 บาท
วุฒิ  ปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์
รับสมัครตั้งแต่ 28 ส.ค. – 18 ก.ย. 56

2.ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 5 – 20 ก.ย. 56
ประเภท  พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
เงินเดือน 15,190 บาท
วุฒิ  ปริญญาตรี ทางบริหาร วิทยาการจัดการ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

3.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 5 – 26 ก.ย. 56
ประเภท  พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินเดือน 15,190 บาท และเงินพอกตำแหน่งหายาก เดือนละ 750 บาท
วุฒิ  ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ต้องผ่าน กพ.ภาค ก
และผลทดสอบ STEPS ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน หรือผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (ภาค ก. และ STEPS หรือ ภาค ก.และ TOEIC)
รับสมัครตั้งแต่ 5 – 26 ก.ย. 56

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2564-4440 ต่อ 1646,1651 (คุณดวงพร,นันทนิตย์)

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา <

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป <

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: