สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (บัดนี้ – 6 ก.ย.56)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
3 ตำแหน่ง 6อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ก.ย.56

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสัครสอบบรรจุเข้ารับงานราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสมัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง วิทยากรปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ป.โท ทางสังคมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์
วุฒิ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์
เงินเดือน ป.โท 16,400 บาท
เงินเดือน ป.เอก 20,000 บาท

2.ชื่อตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ป.โท ทางนิติศาสตร์
วุฒิ ป.เอก ทางนิติศาสตร์
เงินเดือน ป.โท 16,400 บาท
เงินเดือน ป.เอก 20,000 บาท

3.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป.โท ทางสังคมศาสตร์
วุฒิ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์
เงินเดือน ป.โท 16,400 บาท
เงินเดือน ป.เอก 20,000 บาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพ

สอบถามรายละเอียด โทร 02 357 3100 ต่อ 3109-12
หรือทางเว็บไซต์ http://www.parliament.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางทางเว็บไซต์ http://www.parliament.go.th

 

ดาวโหลดใบสมัคร / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: