โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 11 ก.ย.56)

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 11 ก.ย.2556

โรงพยาบาลนครพิงค์ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ทุกสาขา

3.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ทุกสาขา

4.ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

5.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     17,970 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     12,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.ในสาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

7.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :     12,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวท. ในทุกสาขาวิชา,  ปวส. ในทุกสาขาวิชา

8.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน :     12,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล, เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนักส์ โยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดโทร 0-5399-9200

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / เอกสารใช้ประกอบการรับสมัคร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: