สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (6-12 ก.ย.56)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (6-12 ก.ย.56)

กรมปศุสัตว์ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โทร 0-5647-6597

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / เอกสารที่ใช้ประกอบรับสมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: