กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (9 – 27 ก.ย.56)

กรมบัญชีกลาง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครทางออนไลน์ 24 ชม.
ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 ก.ย.2556

กรมบัญชีกลาง สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)    
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
1. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
5. การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การ และการบริหารงบประมาณ
6. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

สมัครงานราชการ ได้ตลอด 24 ช.ม. ได้ทาง http://job.cgd.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 ก.ย.2556

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท, ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท รวม 230 บาท

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 ก.ย.2556

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ทาง http://job.cgd.go.th

 

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครงาน ที่นี้

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / ลักษณะงาน / คุณสมบัติผู้สมัคร ที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: