สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2-10 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2-10 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

 

2.ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :  12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น1) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ค่าธรรมเนียมสอบ
ป.ตรี 100 บาท

ปวส. 50 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: