ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (4-12 ก.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา (4-12 ก.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร

 

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร
ปฏิบัติงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ช่วยงานวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
สอบถามรายละเอียดโทร 077-611064

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบงานราชการ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชุมพร  ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: