อบต.ร่องเคาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 6 ก.ย.56)

อบต.ร่องเคาะ  อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 6 ก.ย.56)

อบต.ร่องเคาะ สมัครงานราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2    
-ตำแหน่ง นายช่างโยธา   จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,460 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม  เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค
วิศวกรรม โยธา  เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม  เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3     
-ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.ค. ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองหรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณทิตอาสาสมัคร

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 363 หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน 2556 ในวันเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-834-141-3 หรือทางเว็บไซต์ http://www.rongkho.go.th

ค่าสมัครสอบ

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานราชการ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครและทางเว็บไซต์ http://www.rongkho.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี้ <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: