สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (4 – 10 ก.ย.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ก.ย.56

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง :     นักนิติวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน :     15,960. บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, นิติวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8
(ฝั่งทิศตะวันออก) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบงานราชการ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครสอบ และทางเว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการที่นี้ <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: