คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ก.ย.56

มหาลัยมหิดล สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากสำเร็จสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1  รูป
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส,สำเนาใบกองเกินทหาร เป็นต้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ในวันเวลาราชการ

หรือส่งทางไปรษณีย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่  272
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://www.scmahidol.ac.th/tha/index.htm

หรือทาง E-mail [email protected]

ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.scmahidol.ac.th/tha/index.htm

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: