สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (2 – 6 ก.ย.56)

 

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน

 

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 1)
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการขาย
ปฏิบัติงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 7 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.oard1.org, http://www.doa.go.th แถบเมนูหน่วยงานสังกัดกรม หัวข้อกองศูนย์ สำนัก เลือกกองการเจ้าหน้าที่

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่  ที่นี้ <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: