SIPA เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

SIPA เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

 

sipa

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

SIPA เปิดรับสมัครงานราชการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (สัญญาจ้างโครงการ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารการศกึษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ส่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ. 10210
หรือทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021417101, 021417159

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ประวัติส่วนตัว
  2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: