องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการ 24 ตำแหน่ง 63 อัตรา และครูผู้ช่วย 18 อัตรา (10 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการ 24 ตำแหน่ง 63 อัตรา และครูผู้ช่วย 18 อัตรา
สมัครทางออนไลน์ 24 ชม.
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบสอบบรรจุเพื่อเข้ารับเป็นข้าราชการ  และครูผู้ช่วยโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ได้แก่
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน  2  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา
  • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา ได้แก่
   • เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  12  อัตรา
   • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  อัตรา
   • เจ้าพนักงานการคลัง  จำนวน  อัตรา
   • นายช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา
   • นายช่างเครื่องกล  จำนวน  4  อัตรา
   • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  อัตรา
   • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  จำนวน อัตรา
   • เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  อัตรา
   • เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  อัตรา
   • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จำนวน  อัตรา
  • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา
   • นิติกร  จำนวน  4  อัตรา
   • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน  อัตรา
   • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา
   • นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  อัตรา
   • นักวิชาการคลัง  จำนวน  1  อัตรา
   • นักวิชาการศึกษา  จำนวน  อัตรา
   • นักวิชาการท่องเที่ยว  จำนวน  อัตรา
   • สันทนาการ  จำนวน  1  อัตรา
   • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  อัตรา
   • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน  4  อัตรา
   • บุคลากร  จำนวน  1  อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

ป.ตรี 8,340 บาท
ปวส. 7,460 บาท
ปวท. 6,800 บาท
ปวช. 6,040 บาท

ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยแยกเป็นสาขาดังนี้

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน  อัตรา
 • สาขาวิชาประถมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์  จำนวน  1  อัตรา
 • สาขาวิชาเคมี  จำนวน  2  อัตรา
 • สาขาวิชาแนะแนว  จำนวน  1  อัตรา
 • สาขาวิชาศึลปศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  อัตรา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน  3  อัตรา
 • สาขาวิชาคหกรรม  จำนวน  1  อัตรา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
 • สาขาวิชานาฎศิลป์  จำนวน  อัตรา
 • สาขาวิชาดนตรี  จำนวน  2  อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ครูผู้ช่วย วุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 11,920 บาท
ครูผู้ช่วย วุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 12,530 บาท

มีใบประกอบวิชาชีพครู

 

สมัครงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ทางออนไลน์ 24 ช.ม. ได้ทาง http://job.phuketcity.org/ หรือ http://www.phuketcity.org/ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 – 4 ตุลาคม 2556

ค่าธรรมเนียมสอบ
ระดับ 1- 2 100 บาท
ระดับ 3 200 บาท
ครูผู้ช่วย 200 บาท

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท

สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่เว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการบรรจุ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อบจ.ภูเก็ตกำหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่สอบแข่งขันได้บรรจุแต่งตั้งใน อบจ.ภูเก็ตอย่างน้อย 4 ปี จึงจะพิจารณาการขอโอน

 

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน <

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต / สาขาที่เปิดรับ / คุณสมบัติทั่วไป <

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานครูผู้ช่วย อบจ.ภูเก็ต / สาขาที่เปิดรับ / คุณสมบัติทั่วไป <

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: