สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 6 ก.ย.56)

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)
เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ก.ย.56

สำนักงานธนานุเคราะห์

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

1.ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน  1 อัตรา
อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
เงินเดือน 9,580 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราเงินเดือนแล้วจะได้รับ 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี พาณิชยการ การจัดการ การบัญชี การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพฯ
2.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน 1 อัตรา
อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
เงินเดือน 9,580 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราเงินเดือนแล้วจะได้รับ 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ หรือ เศรษฐศาสตร์ (หากมีคุณวุฒิปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
สังกัด สำนักเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานราชการ ในวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.pawn.co.th

ทดสอบในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 13.30 -16.30 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร สำหรับตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน <<

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: