(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า
สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. 
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. 
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


4. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


5. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


6. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


7. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.6
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


8. นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาสังคม สังคมสงเคราะห์
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


9. พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อนุปริญญาทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ 492/4 ม.17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


10. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 10 หมุ่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


11. นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 


12. นักวิชาการออบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด


14. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด


15. เจ้าพนักอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้ดารพัฒนาสตรีและครองครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่อยู่ 590 ม.11 ต.กำแพงเพชร 


16. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง


17. นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง


18. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง


19. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง


20. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


21. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ที่อยู่ 104 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


22. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ที่อยู่ 104 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


23. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาการบัญชี
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ที่อยู่ 279 ม.9 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เปิดรับสมัครภายในวันที่ 16-22 พ.ย.60

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: