สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 2 ก.ย.56)

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
4 อัตรา (บัดนี้ – 2 ก.ย.56)

สำนักงาน ก.พ.ร.

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา (ผู้ปฏิบัติงานประจำ)
วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคารพาณิชยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา (ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา)

วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคารพาณิชยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
– สำเนาประกาศนียบัตร และทะเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– ใบส.ด.9 หรือส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
– หลักฐานการผ่านงานและประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หรือส่งทางไปรษณีย์ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือทาง E-mail : [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 143 7908 โทรสาร 02 143 7909 ในวันและเวลาราชการ

สำหรับตำแหน่ง
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สมัครได้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2556

2 .เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สมัครได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556

 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ จะกำหนดให้ทราบภายหลัง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ <

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ <

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: