กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 ตำแหน่ง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2556

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300 – 14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้

 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
– ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน
– ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
– ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
– ความรู้ทั่วไป (รอบตัว) เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องที่นักวิชาการสาธารณสุข ควรรู้และติดตาม

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 3 ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2590 2615

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบราชการ วันเวลา สถานที่คัดเลือก ในวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บ http://www.dtam.moph.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: