สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (26 – 30 ส.ค.56)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56

สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

งินเดือน 12,240 บาท

คุณวุฒิ อนุปริญญา, ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ และการตลาด

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ในวันที่ 6 กันยายน ณ สถานที่รับสมัคร  และทาง http://www.opsmoac.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: