สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ส.ค.56

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาวิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งข้างต้น

2.ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

3.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครงานราชการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.nswo.moph.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สสจ.นครสวรรค์ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: