สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดซื้อพัสดุ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดซื้อพัสดุ  (ตั้งแต่บัดนี้ – ยังไม่ระบุวันสิ้นสุดรับสมัคร)

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สมัครงาน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดซื้อพัสดุ
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

1. เพศ : ชาย/หญิง

2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์ :

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ และ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานจัดซื้อ
ทำหน้าที่บริหารงานด้านจัดซื้อในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี
ทักษะ ความชำนาญ :

สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอน,ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้
มีความสามารถในการเขียนบันทึก จดหมาย รายงานการประชุมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้เป็นอย่างดี
มีความรอบคอบและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ควบคุมและดูแล การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฎิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ของสำนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบครุภัณฑ์ตามรอบของปีงบประมาณประจำปี
จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล Vendor Profile
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 :2008,ISO/IEC 27001:2005,ISO/IEC 20000:2005
ประสานงาน และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการ ของ Vendor
ให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

 

สมัครงานราชการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ทางอินเตอร์เน็ต
ติดต่อ ฝ่าย HR สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2204

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครงานที่นี้ << 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: