ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 11 ตำแหน่ง 50 อัตรา (บัดนี้ – 31 ส.ค.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
11 ตำแหน่ง 50 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค.56

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 2. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา (ทุกสาขา)
  มีใบอนุญาตใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 5. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 6. นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ออกแบบนิเทศศิลป์, ผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 7. นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 10. บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
  วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 11. อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา
  (คุณวุฒิดูได้ตามลิ้งด้านล่าง)

 

ตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์
ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 24,700 บาท
ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,590 บาท

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 12,840 บาท

สมัครงานราชการ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หรือสมัครได้ที่ทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานเอกสารในการสมัครพร้อมทั้งสั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจํานวน ๒๐๐ บาท จ่าหน้าซองถึง คุณนภาพร เกียรติวานิชโสภณ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทําการไปรษณีย์สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2556

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครงานราชการและทางเว็บไซต์ http://www.pcru.ac.th หรือ http://korjor.pcru.ac.th/

ดาวโหลดใบสมัครงานที่นี้ <

ดูสาขาในตำแหน่งอาจารย์ และอ่านรายละเอียดรับสมัครงานราชการที่นี้ <

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: