กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (26 -30 ส.ค.56)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สังกัดส่วนกลาง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -30 ส.ค.56

 

กรมปศุสัตว์ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     15960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ปฏิบัติงานที่ กองคลัง กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอำนวกยาร ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.dld.go.th/finance/th

 

ดาวโหลดใบสมัครงานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: