โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.cpa.go.th/

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัครงานราชการ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: