สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา
(บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :7 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

3.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :  17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

5.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียดไม่สมบูรณ์ รอการแก้ไขจากส่วนรับสมัคร)
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร 0 4271 1157 ต่อ 1204 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.skko.moph.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<

แก้ไขครั้งที่ 1 <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: