สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)

 

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

 

 

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าวและการสื่อสาร
อัตราจ้าง 19,680 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ /บริหารการจัดการ / สาธารณสุขศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

2.นิติกร กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย
อัตราจ้าง 16,500 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

3.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย
อัตราจ้าง 16,500 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย
อัตราจ้าง 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านบริหารสาขาการจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร อาคาร 10 ชั้น (ชั้น 6) ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ทาง http://btc.ddc.moph.go.th

สอบข้อเขียน วันที่ 14 กันยายน 2556 ณ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร อาคาร 10 ชั้น (ชั้น 6) ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา 09.30 – 16.00

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: